Inilah Daftar Juara BnR Sleko – Tuban 23/10/2018)

LB BEBAS AKSI A
1 KHONES MR D NYOB PAD PED BC
2 FIRA MANJA BOEDIEXS DT KLI WT 4
3 JAWA MR DENNYS DUWO SF SIMO
4 SATRIA MR DAPA JLN PATIMURA
5 MONAS MR KIPLI ASSEGAF PSF TUBAN
6 SRYKANDI MR NARTO KLWP TBN
7 GAYA MIRING MR ANAM SGP
8 GAYA MIRING MR ANDRE SKA BBC
9 JIN BEI MR BAYU GIGIH DT KLI WT 4
LOVE BIRD DEWASA A
1 DIESEL MR SONOR PANYURAN BC
2 SRYKANDI MR NARTO KLWP TBN
3 NOGO GENI MR AGUS DT KLI WT 4
4 MANTILI MAS NJEMBLONG TASIK MADU
5 GROJOK MR RYAN CAH WINGI
6 KHONES MR D NYOB PAD PED BC
7 SAMPOERNA MR WAHYU SF BEJAGUNG
8 PAING MR RONI KEBONSARI
9 NN NN NN
10 MAM SKY MR DIDIK KOBER SF
LOVE BIRD DEWASA B
1 SATRIA MR DAPA JLN PATIMURA
2 GROJOK MR RYAN CAH WINGI
3 NOGO GENI MR AGUS DT KLI WT 4
4 SALEHO MR JOKO OC DON
5 ROSA MR BAGAS JARKALI SF
6 GAYA MIRING MR ANDRE SKA BBC
LOVE BIRD BABY A
1 DRAJAT MR EBLE KING 2 BC
2 JOJO MR SHAIFUL BOWIR
3 SINTA MR ENDRA YANA BOWIR
4 BAGONG MR WAWAN NGISOR PELEM
5 ARIMBI MR GATOT UBM UBM SF
6 BAGONG MR NICHO DT KLI WT 4
7 INEZ MR SHEVA SF ARKEB
8 BEJO MR SHAIFUL BOWIR
9 SRI BENGES MR YOKO GEDUNG OMBO
10 RIDHA MR R ONE KOMPI BOJONEGORO
LOVEBIRD BABY B
1 SINTA MR ENDRA YANA BOWIR
2 DRAJAT MR EBLE KING 2 BC
3 SUMBER MR EDI SURONONDO BC
4 BAGONG MR NICHO DT KLI WT 4
5 INEZ MR SHEVA PC AKEB ARKEB
6 JAYA MR WA’ONG KING 2 BC
7 GATOT MR KUPRUL DS BOTO
8 ANJANI MR DAVID THORS SF
9 RHIANA MR R ONE KOMPI BOJONEGORO
10 DT FAMILY MR GUNAWAN TLESER SF
LOVEBIRD BABY C
1 GATOT MR KUPRUL DS BOTO
Baca Juga  Daftar Juara Latpres BnR HSBC (9/12/2014)