DAFTAR JUARA NI YET FESTIVAL
WITH BNR RIAU
Minggu, 29 September 2019
Kelas Kacer Ni Yet SKA
1 Jeges Wardoyo Arta BC
2 Wiguna Nanda Kencana BC
3 NN Suhar Kencana BC
4 Black Eagle Doni Kencana BC
5 Kanjeng Dimas Anya NN
6 Siluman Haris 98 BC
7 DJ Widodo Kencana BC
Kelas Kacer Ni Yet Arifin Ahmad
1 Rextor Herman Big Boss NN
2 Buntal M. Sujari Bertuah BC
3 Black Eagle Doni Kencana BC
4 Siluman Haris 98 BC
5 Jeges Wandoyo Arta BC
6 Bedjo Larmo / NN
7 Predator NN GAP BC
8 Kapolsek Riko 98 BC
9 Ranjau Wel NN
10 Bandit Anton KTM BC
11 Kenthir Feri 98 BC
Kelas Kacer Ni Yet Nangka
1 Black Eagle Doni Kencana BC
2 Siluman Haris 98 BC
3 Ranjau Well NN
4 Buntal M. Sujari Bertuah BC
5 Gantangan 02 NN NN
6 NN 98 BC NN
7 Misteri Piyan NN
8 Batang Lubuh NN NN
9 NN NN NN
Kelas Ni Yet Parit Indah
1 Gantangan 23 NN 98 BC
2 Gantangan 24 NN Bertuah BC
3 Misteri Budi NN
4 Gantangan 16 NN NN
Kelas Murai Batu NI Yet SKA
1 Cakra Langit Agus Kencana BC
2 Mr.X Aan 98 BC
3 Aladin Firmansyah 98 BC
4 Untung Adi Police BC
5 Makmur Viktor GAP BC
6 Panca S Rizki Netral BC
7 Berlian Amrix KTM BC
8 Narsing Iwan GAP BC
9 Naruto Edi Kampar NN
10 Balven Azis NN
11 Coga Andi Arta BC
12 Ramos Demson Sirait
Kelas Murai Batu Ni Yet Arifin Ahmad
1 Aladin Firmansyah 98 BC
2 Gantangan 26 NN 98 BC
3 Cakra Langit Agus Kencana BC
4 Panca S Rizki Netral BC
5 Gantangan 16 NN 98 BC
6 Untung NN 98 BC
7 Jarwo Joko 98 BC
8 Gantangan 07 NN GAP BC
9 Hipnotis Heri 98 BC
10 Gantangan 54 NN NN
Kelas LB Paud Bebas Aksi Sangkar Sazime
1 Pinjangek Jimmy Hamzah Arta BC
2 Paud Boy 98 BC
3 Baby Fery 98 BC
4 Birma Joni L Jhon NN
5 Yamamoto Joni L Jhon NN
6 Balak Rizki Skaja NN
7 Paud / Teleng Robi 98 BC
8 Jack Hadi Boss Kencana BC
Kelas LB Paud Ni Yet Nangka
1 Roro Deni s Deni s
2 Cebong Iwan GAP BC
3 Balak Rizky Skaja 98 BC
4 NN Boy 98 BC
5 Petir Joni L Jhon NN
6 Pinjangek Jimmy Hamzah Arta BC
7 Boiler Santo NN
8 Sorot Palmer Buana BC
Kelas LB Dewasa Fighter Ni Yet Nangka
1 Cinta Gusri 98 BC
2 NN Theo THBF
3 Olive Budy Jumbee Bertuah BC
4 Litella Inal Diana GAP BC
5 Kitink Joni L Jhon NN
6 Emon Iwan GAP BC
7 Bocor Riki Arta BC
8 NN NN Bertuah BC
Kelas LB Dewasa Ni Yet Parit Indah
1 Gantangan 40 NN NN
2 Gantangan 30 NN NN
3 Gantangan 10 GAP BC GAP BC
4 Gantangan 12 NN NN
Kelas Kapas Tembak Paket 50
1 Ashter Latif GAP BC
2 Wak Wau Ari Seno NN
3 Tuan Muda Nopika Netral BC
4 Badia Dedi Arta BC
5 Kanjeng Dimas Anya NN
Kelas Kapas Tembak Paket Loss
1 Patriot Sury Bertuah BC
2 Ashter Latif GAP BC
3 Okan Adi KU BC
4 Ocu Anton KTM BC
5 Bejo Budi Jumbee Kalong BC
6 Badia Dedi Arta BC
Kelas Kenari Paket 50
1 Bejo II Wawan NN
2 Hokky Londo GAP BC
3 Bamblebee Rebro NN
4 Modric Fajar NN
Kelas Kenari Ni Yet Parit Indah
1 Gantangan 29 NN NN
2 Hoky Londo Arta BC
3 Bejo 2 Wawan NN
4 Gold coin NN NN
Kelas Konin Paket 50
1 Doyok Ajo Lis NN
2 Parjo Dyandra NN
Kelas Konin
1 Gantangan 02 NN GAP BC
2 Gantangan 16 NN Kencana BC
Kelas Pleci Auri
1 Harrier Om Jun 98 BC
2 Sil Blue Yogie 98 BC
3 Perkutut Iskandar Kencana BC
4 Cakra Rizky 98 BC
5 Tingkir Emi NN
Kelas Pleci Paket
1 Anubis Wahyu 98 BC
2 Burger Kill Yusuf 98 BC
3 Enigma Tito 98 BC
Kelas Serindit Paket 50
1 Boy Raffa Kencana BC
2 Anak Rantau Iqbal Kencana BC
3 Pocong Fahri NN
4 Geger Dimas Kencana BC
5 Ketumbar Rizal Kencana BC
Kelas Serindit Paket 30
1 Boy Raffa Kencana BC
2 Anak Rantau Iqbal Kencana BC
3 Gotik Veddil NN
4 NN NN NN
5 Tambusay Raya NN
Kelas LB Standart BnR
1 olive Budy Jumbee NN
2 Cinta Gusri 98 BC
3 NN NN GAP BC
4 NN NN GAP BC
5 NN NN GAP BC
6 Messi Feri NN
Kelas Murai Batu Ring Ni Yet Nangka
1 Boboy Jenggot 98 BC
2 King Aras Jr Azwar GAP BC
3 Bageur Kang AL NN
4 Bocet Robby Elite BC
5 Kambing Hitam Sadri NN
6 Handoyo Irul Kalong BC
7 Turbo Riko NN
Baca Juga  Daftar Juara Latpres IKM Gemolong Sragen (7/1/2018)