MURAI BORNEO 250K
1 PANJUL JUKI JUKI SHIFA
2 SELATAN ACAY AMUNISI BC BTL
3 BARONG YITNO MUNTHE SF
4 SANGKING BOBI AMUNISI BC BTL
5 SOGOL MUNTHE MUNTHE SF
MURAI BORNEO 150K
1 BARONG MANDOR AMUNISI BC BTL
2 LAMBE TURAH KARMI KARMI SF BTL
3 IRON MAN FENDI AMUNISI BC BTL
4 BRANTAS AMAN AMUNISI BC BTL
5 SANGKING BOBI AMUNISI BC BTL
6 PELOR MARGONO CONDET BC
7 PENTOL BROTO CONDET BC
8 SAPU JAGAD MACHO CONDET BC
9 BASU DEWA ARIF KARMI SF BTL
10 SARA WIKO CONDET BC
11 GRANDONG FUAD CONDET BC
MURAI BORNEO BEST OF THE BEST
1 DAYAX MANDOR AMUNISI BC BTL
2 RAJA RAMPOK MR. AZIZAH KOTABARU
3 JAGUAR SURYA PRABU SF BTL
4 CAHAYA PURNAMA MAHRUS SUNGAI DANAU
5 PETIR ARIF AMUNISI BC BTL
MURAI BORNEO 200K
1 JAGUAR SURYA PRABU SF BTL
2 DAYAX MANDOR AMUNISI BC BTL
3 BRANTAS AMAN AMUNISI BC BTL
4 GANTANGAN 41
5 OCES PREDATOR FAMILY SF
6 GANTANGAN 06
7 BARONG YITNO MUNTHE SF
8 CAHAYA PURNAMA MAHRUS SUNGAI DANAU
9 SELATAN ACAY AMUNISI BC BTL
10 LAMBE TURAH KARMI KARMI SF BTL
11 KING DOLPHIN PUTRA
MURAI BORNEO A 100K
1 DAYAX MANDOR AMUNISI BC BTL
2 DIAMOND ERSYA SANDRINA SF
3 JAGUAR SURYA PRABU SF BTL
4 MJ HAERUL
5 SATRIA MUDA H. AJID AMUNISI BC BTL
6 BATOSAI ALFIAN CONDET BC
7 PAJERO SAHRUL AMUNISI BC BTL
8 GANTANGAN 19
9 C. MORGAN WANI PERIH SERONGGA
10 DM SIS SF
11 JIBRIL SAMSUL PRABU SF BTL
MURAI BORNEO B 100K
1 JAGUAR SURYA PRABU SF BTL
2 PETIR ARIF AMUNISI BC BTL
3 CAROK SUHEDI
4 DAYAX MANDOR AMUNISI BC BTL
5 PENTOL BROTO CONDET BC
6 SATRIA MUDA H. AJID AMUNISI BC BTL
7 BRANTAS AMAN AMUNISI BC BTL
8 GEMBEL ELIT RM. MEGA AMUNISI BC BTL
9 SELATAN ACAY AMUNISI BC BTL
10 TIGER ACO
11 SAMURAI EDWART CONDET BC
12 KING DOLPHIN PUTRA
MURAI BORNEO 80K
1 DAYAX MANDOR AMUNISI BC BTL
2 JAGUAR SURYA PRABU SF BTL
3 CAROK SUHEDI
4 PANJUL JUKI JUKI SHIFA
5 SATRIA MUDA H. AJID AMUNISI BC BTL
6 PATRIOT ANDRE AMUNISI BC BTL
7 PAJERO SAHRUL AMUNISI BC BTL
8 BUNGAS H. AZIS AMUNISI BC BTL
9 DIAMOND ERSYA SANDRINA SF
10 KING DOLPHIN PUTRA
LOVE BIRD KEL 700 A 50K
1 KIRANA YOGA CONDET BC
2 SRIKAYA NANANG CONDET BC
3 LUXIO MAWARDI CONDET BC
LOVE BIRD KEL 700 B 50K
1 SRIKAYA NANANG CONDET BC
2 NONA BIRU PAHABOL
3 KLIWON DONI CONDET BC
LOVE BIRD KEL 700 C 50K
1 KIRANA YOGA CONDET BC
2 SOLEHAH LAMIN CONDET BC
3 SLEBOW RIANY CONDET BC
LOVE BIRD KEL 700 D 50K
1 KLIWON DONI CONDET BC
2 KIRANA YOGA CONDET BC
3 SRIKAYA NANANG CONDET BC
LOVE BIRD KEL 700 E 50K
1 KLIWON DONI CONDET BC
2 SLEBOW RIANY CONDET BC
KENARI A 50K
1 KONENG EKO CONDET BC
2 SUN GO KHONG IFIT 45 KENARI
KENARI B 50K
1 EL DIABLO NANDO
2 KAISAR MARGONO CONDET BC
3 SUN GO KHONG IFIT 45 KENARI
KENARI C 50K
1 SUN GO KHONG IFIT MUNTHE MUNTHE SF
2 KAISAR MARGONO CONDET BC
KENARI D 50K
1 KAISAR MARGONO CONDET BC
2 EL DIABLO NANDO
KENARI E 50K
1 KAISAR MARGONO CONDET BC
2 KONENG RIANY CONDET BC
KONIN A 50K
1 VERON ADNAN KAMIL MUNTHE SF
2 BINTANG SYAHRIL KNIB
KONIN B 50K
1 BINTANG SYAHRIL KNIB
2 VERON ADNAN KAMIL MUNTHE SF
KONIN C 50K
1 VERON ADNAN KAMIL MUNTHE SF
2 BINTANG SYAHRIL KNIB
KONIN D 50K
1 VERON ADNAN KAMIL MUNTHE SF
KONIN E 50K
1 VERON ADNAN KAMIL MUNTHE SF
2 86 ADNAN KAMIL MUNTHE SF
CUCAK HIJAU 250K
1 JHON KEY GAW CONDET BC
2 TULUS MUNTHE MUNTHE SF
CUCAK HIJAU 150K
1 JHON KEY GAW CONDET BC
2 TULUS MUNTHE MUNTHE SF
3 JURAGAN JOKO KANCA SF
4 DEDES MUNTHE MUNTHE SF
5 SULIWA GALIH MUNTHE SF
CUCAK HIJAU BEST OF THE BEST
1 JURAGAN JOKO KANCA SF
2 JHON KEY GAW CONDET BC
3 MALIN OPEK AMUNISI BC BTL
4 GANTANGAN 26 SUGIX
CUCAK HIJAU 200K
1 JHON KEY GAW CONDET BC
2 JURAGAN JOKO KANCA SF
3 PODEY MUNTHE MUNTHE SF
4 TAILOR TOPAN FAMILY SF
5 SULIWA GALIH MUNTHE SF
6 GANTANGAN 20 DIAN
CUCAK HIJAU A 100K
1 RADJA MAEMUN
2 MALIN OPEK AMUNISI BC BTL
3 MAHAMERU DAVID PRABU SF BTL
4 JURAGAN JOKO KANCA SF
5 DEDES MUNTHE MUNTHE SF
6 TULUS MUNTHE MUNTHE SF
7 ROOKY MUNTHE MUNTHE SF
8 CS ONE DIAN KANCA SF
9 KENCANA DIMAS MUNTHE SF
10 RS RAJA QUINSHA
CUCAK HIJAU B 100K
1 TULUS IYAN MUNTHE SF
2 RADJA MAEMUN
3 JHON KEY GAW CONDET BC
4 BENTO DIAN KANCA SF
5 CS ONE DIAN KANCA SF
CUCAK HIJAU 80K
1 TULUS IYAN MUNTHE SF
2 BENTO DIAN KANCA SF
3 JHON KEY GAW CONDET BC
4 DEDES H. HAKI KPK
5 JURAGAN JOKO KANCA SF
6 SAMBO MR. DALIMIN CONDET BC
Baca Juga  Condet BC Dan Munthe SF Berjaya